Algemene info

Algemene info - Lidgeld - Vergunning en verzekering

De club is aangesloten bij de Vlaamse Judo Federatie met lidnummer 2016.

Lessen

Dinsdag 
6 tot 9 jaar 18 uur tot 19 uur
volwassenen 19 uur tot 20u30 
Vrijdag
6 tot 9 jaar 18 uur tot 19 uur
volwassenen 19 uur tot 20u30.

Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties. 

Het maandelijks lidgeld bedraagt 23.-€, oftewel 230.-€ per seizoen. Bij  vooruitbetaling voor 1 seizoen is dit 207-€. Eén seizoen is 10 maanden van september tot en met juni. 

De licentieverzekering bedraagt 42.-€ per jaar en is niet inbegrepen in het lidgeld.

Bij twee leden van een en dezelfde familie bedraagt het lidgeld 184.-€ per kind bij vooruitbetaling voor 1 seizoen Anders blijft dit 23.- Euro per maand per lid.

Er kunnen met de penningmeester of met het secretariaat bindende afspraken gemaakt worden.

Bij het ondertekenen van de licentievergunning aanvaardt de judoka of zijn wettelijke vertegenwoordiger deze regels. Aansluiting bij de club is steeds voor het lopende seizoen.

Cultuur- en sportchecques en tussenkomst van het ziekenfonds

Onze club is sinds 5/10/2011 aangesloten bij SODEXO en aanvaardt cultuur- en sportcheques. Vraag ernaar bij uw gemeentebestuur.

Sommige ziekenfondsen voorzien in een terugbetaling van een deel van de aansluitingskosten bij een sportclub. Vraag ernaar bij uw ziekenfonds.