Programma en technische fiche

Lessenprogramma van 5de Kyu (wit) naar 1ste Kyu (bruine gordel) vastgesteld door het VJF - Onderaan vindt je Technische de fiche van de bewegingen

LEERLIJN VOOR GRADEN

Deze leerlijn voor kyu-graden is in voege in de VJF sinds 1992 en is gebaseerd op de principes van de natuurlijke gevechtssituaties van jongeren zoals pootje lap en iemand rond de nek grijpen om te werpen. Deze kunstjes worden dan omgebogen naar technieken als osoto-gari en koshi-guruma. De weergave hiervan is terug te vinden in het jeugdjudo paspoort.

Wat hier aangeboden wordt, moet beschouwd worden als de eindtermen voor het behalen van een graad. Elke club kan dit nog aanvullen naar eigen goeddunken. Voor de kyu-graden behouden de gordels dezelfde kleur, maar onder de tien jaar maakt men een onderverdeling van vijf streepjes in de kleur van de volgende graad, bijvoorbeeld een witte gordel kan tot vijf gele streepjes komen op de gordel. Onder de veertien jaar gaat men over tot een onderverdeling in drie streepjes, de judoka krijgt maximum drie zwarte streepjes op de gordel. Boven de veertien jaar is er geen onderverdeling. Vanaf een bepaalde graad krijgt men een aanvulling rond verwurgingen en armklemmen. In het programma worden telkens vijftien punten aangeduid. Deze kunnen door de judoka gekozen worden tot het behalen van een streepje (5 x 3 punten of 3 x 5 punten). Het examen voor de gordel omvat gans het oefenprogramma.

Even herinneren we onze trainers aan het huishoudelijke reglement. Dat reglement verbiedt het toepassen van klemmen en verwurgingen onder de vijftien jaar. Het zuiver aanleren van deze technieken kan gebeuren vanaf veertien jaar met de nodige voorzichtigheid en strenge controle van de trainer. Zo kunnen we onze judoka’s voorbereiden op hun overstap naar belofte, waar klemmen en verwurgen geoorloofde technieken zijn.

De leeftijden voor het behalen van de kyu-graden zijn minimum de volgende:

5de kyu (geel) volgens de goedkeuring van de leraar.
4de kyu (oranje) 9 jaar worden in het lopende kalenderjaar.
3de kyu (groen) 11 jaar worden in het lopende kalenderjaar.
2de kyu (blauw) 13 jaar worden in het lopende kalenderjaar.
1ste kyu (bruin) 15 jaar worden in het lopende kalenderjaar.

De graadverhogingen moeten aan de federatie meegedeeld te worden en staan in de club onder de bevoegdheid van de hoofdtrainer. De hoofdtrainer kan deze graadverhoging zelf elektronisch overmaken aan de federatie of hij kan deze bevoegdheid delegeren aan de clubsecretaris. Als er na deze wijziging een afdruk gemaakt wordt van de ledenlijst, staat de nieuwe graad bij deze persoon. Dit doet dienst voor een correcte graadverhoging en kan met een geldige vergunning de nieuwe graad bevestigen. Met deze afdruk kan een judoka deelnemen aan wedstrijden zonder op de vergunning de nieuwe graad te hebben. In de federatie wordt bij elke graadsverhoging vanaf de graad van 1ste kyu een nieuwe vergunningskaart aangemaakt.

EINDTERMEN voor GELE GORDEL, 5de kyu.

De trainer bepaalt zelf de ouderdom voor het examen.
Jonger dan 10 jaar: 5 gele streepjes, per streepje 15 lessen en 3 punten tonen van de eindtermen.
Jonger dan 15 jaar: 3 zwarte streepjes, per streepje 15 lessen en 5 punten tonen van de eindtermen.
Ouder dan veertien jaar: gedurende 3 maanden oefenen aan 2 trainingen in de week.
Algemeen:
Geschiedenis en geest van het judo.
Persoonlijke hygiëne, respect en veiligheid voor anderen.
   (01) De kledij, juist dragen van de judogi en goed knopen van de gordel.
   (02) Het groeten, zittend en rechtstaand.
   (03) Kumi-kata, het juist grijpen van de partner, rechts en links.
   (04) Kuzushi, de acht mogelijkheden om uit evenwicht te brengen.
Afspraken: hajime, mate, rei, sore-made.
Ukemi en kata:
   (05) Achterwaartse val uit stand.
   (06) Zijwaartse val uit stand, rechts en links.
   (07) Voorwaartse rol uit stand, rechts en links.
Nage-waza:
   (08) Koshi-guruma.
   (09) Osoto-gari.
   (10) Uki-goshi.
   (11) Ouchi-gari.
Eenvoudige schakels van worp naar worp en van worp naar houdgreep.
Beveiliging van de partner door op te houden na een worp.
Katame-waza:
   (12) Kuzure-kesa-gatame.
   (13) Kami-shiho-gatame.
   (14) Yoko-shiho-gatame.
   (15) Tate-shiho-gatame.
Aanval op grond: uke op de rug, tori aan de knieën.
Aanval op grond: uke op 4 punten, tori naast met greep aan de ellebogen.
Wedstrijd duur van houdgreep.
Verboden handelingen bij houdgreep.
Veiligheid voor uke door opgeven en voor tori door loslaten.

EINDTERMEN voor ORANJE GORDEL, 4de kyu.

Negen jaar worden in lopend kalenderjaar.

Jonger dan 10 jaar: 5 rode streepjes, per streepje 20 lessen en 3 punten tonen van de eindtermen.
Jonger dan 15 jaar: 3 zwarte streepjes, per streepje 20 lessen en 5 punten tonen van de eindtermen.
Ouder dan veertien jaar: gedurende 4 maanden oefenen aan 2 trainingen in de week.
Algemeen:
Houdingen recht en op de grond, aanvalshouding en verdedigingshouding.
   (01) Verplaatsingen: in nage-waza, ayumi-ashi en tsugi-ashi,
in katame-waza, in ruglig en in halve kniestand.
Wedstrijdregels: elementaire vormen om te kampen.
   (02) Ceremonie in begin en op het einde van een wedstrijd.
Ukemi en kata:
   (03) Achterwaartse val in verplaatsing achterwaarts.
   (04) Zijwaartse val in verplaatsing zijwaarts, rechts en links.
   (05) Voorwaartse rol in verplaatsing voorwaarts.
   (06) Plankval uit stand.
Nage-waza:
Worpen van wit links en rechts uitvoeren.
   (07) Hiza-guruma.
   (08) Seoi-nage.
   (09) Ippon-seoi-nage.
   (10) O-goshi.
Schakelen van worp naar worp en van worp naar houdgreep.
Katame-waza:
Houdgrepen van wit links en rechts uitvoeren.
Bevrijden uit de houdgrepen van wit.
   (11) Kesa-gatame.
   (12) Kuzure-kami-shiho-gatame.
   (13) Ushiro-kesa-gatame.
Schakelen van houdgreep naar houdgreep.
   (14) Aanval op grond: uke op 4 punten, 2 vormen met tori voor uke.
   (15) Aanval op grond: uke op de rug, 2 vormen met tori tussen de benen.

EINDTERMEN voor GROENE GORDEL, 3de kyu.

Elf jaar worden in het lopende kalenderjaar.
Jonger dan 10 jaar: 5 groene streepjes, per streepje 25 lessen en 3 punten tonen van de eindtermen.
Jonger dan 15 jaar: 3 zwarte streepjes, per streepje 25 lessen en 5 punten tonen van de eindtermen.
Ouder dan 14 jaar: gedurende 5 maanden oefenen aan 2 trainingen in de week.
Algemeen:
   (01) Wedstrijdregels: de voordelen en straffen.
De gebaren van de scheidsrechter.
Trainingsvormen: tandoku-renshu, uchi-komi, randori.
Ukemi en kata:
   (02) Kata: openen en sluiten van nage-no-kata.
   (03) Achterwaartse val over hindernis.
   (04) Zijwaartse val over hindernis.
   (05) Voorwaartse rol over hindernis.
Nage-waza:
Worpen van de vorige graden rechts en links uitvoeren in verplaatsing.
   (06) Harai-goshi.
   (07) Sasae-tsurikomi-ashi.
   (08) Kosoto-gari.
   (09) Tsurikomi-goshi.
   (10) Schakels van worp naar worp en van worp naar houdgreep.
Katame-waza:
De vorige houdgrepen links en rechts uitvoeren.
Bevrijden uit de houdgrepen van geel.
   (11) Houdgrepen schakelen.
   (12) Kata-gatame.
   (13) Makura-kesa-gatame.
   (14) Verdediging: tori op de rug, uke staat recht (2 vormen).
   (15) Verdediging: tori op de rug, uke tussen de benen (2 vormen).
Extra ouder dan 14 jaar:
Nami-juji-jime, basis.
Gyaku-juji-jime, basis.
Kata-juji-jime, basis.
Ude-garami, basis.
Ude-hishigi-juji-gatame, basis.

EINDTERMEN voor BLAUWE GORDEL, 2de kyu.

Dertien jaar worden in het lopende kalenderjaar.
Jonger dan 15 jaar: 3 zwarte streepjes, per streepje 35 lessen en 5 punten tonen van de eindtermen.
Ouder dan 14 jaar: gedurende 6 maanden oefenen aan 2 trainingen in de week.
Algemeen:
Verschillende trainingsvormen: sotai-renshu, yakusoku-geiko, kakari-geiko, shiai.
   (01) Tai-sabaki: in nage-waza, 180° en 90°.
Ukemi en kata:
Het verbeteren van de verschillende valtechnieken.
Nage-no-kata: koshi-waza.
   (02) Uki-goshi, links en rechts.
   (03) Harai-goshi, rechts en links.
   (04) Tsurikomi-goshi, rechts en links.
Nage-waza:
De worpen van vorige graden rechts en links uitvoeren in verplaatsing.
   (05) Schakelen van worpen.
   (06) Het overnemen van de worpen van wit en geel.
   (07) Tai-otoshi.
   (08) Okuri-ashi-harai.
   (09) Uchi-mata.
   (10) Kouchi-gari.
Katame-waza:
Uitvoeren van de houdgrepen rechts en links.
   (11) Bevrijding uit de houdgrepen van oranje.
   (12) Schakelen van houdgrepen.
   (13) Aanval op grond: uke op de rug, tori staat recht (3 vormen).
   (14) Aanval op grond: uke op de rug, tori tussen de benen (3 vormen).
   (15) Aanval op grond: uke op 4 punten (3 vormen).
Extra ouder dan 14 jaar:
Nami-juji-jime, gyaku-juji-jime, kata-juji-jime, toepassing en variant.
Hadaka-jime, basis, toepassing en variant.
Okuri-eri-jime, basis, toepassing en variant.
Kata-ha-jime, basis, toepassing en variant.
Ude-garami, toepassing en variant.
Ude-hishigi-juji-gatame, toepassing en variant.
Ude-hishigi-ude-gatame, basis, toepassing en variant.
Ude-hishigi-hiza-gatame, basis, toepassing en variant.
Ude-hishigi-waki-gatame, basis, toepassing en variant.

EINDTERMEN voor BRUINE GORDEL, 1ste kyu.

Vijftien jaar worden in het lopende kalenderjaar.
Jonger dan 15 jaar: 3 zwarte streepjes, per streepje 40 lessen en 5 punten tonen van het programma.
Ouder dan 14 jaar: gedurende 8 maanden oefenen aan 2 trainingen in de week.
Algemeen:
Kennis van het verloop van wedstrijden: poule, lijn en uitschakeling met herkansing.
Kennis van het wedstrijdreglement.
Ukemi en kata:
Nage-no-kata: ashi-waza.
   (01) Okuri-ashi-harai, rechts en links.
   (02) Sasae-tsurikomi-ashi, rechts en links.
   (03) Uchi-mata, rechts en links.
Nage-waza:
Worpen van vorige graden rechts en links uitvoeren in verplaatsing.
Schakelen van worpen.
   (04) Overnemen van de worpen van oranje en groen.
   (05) Deashi-harai.
   (06) Hane-goshi.
   (07) Kata-guruma.
   (08) Uki-otoshi.
Katame-waza:
Schakelen van houdgrepen.
Varianten van de houdgrepen.
   (09) Bevrijding uit verschillende houdgrepen.
   (10) Aanval op grond: uke op de rug, tori recht (4 vormen).
   (11) Aanval op grond: uke op de rug, tori tussen de benen (4 vormen).
   (12) Aanval op grond: uke op 4 punten, (4 vormen).
   (13) Verdediging: tori op de rug, uke recht (4 vormen).
   (14) Verdediging: tori op de rug, uke tussen de benen (4 vormen).
   (15) Verdediging: tori op vier punten, (4 vormen
Extra ouder dan 14 jaar:
Sankaku-jime, basis, toepassing en variant.
Kata-te-jime, basis, toepassing en variant.
Ryo-te-jime, basis, toepassing en variant.
Ude-hishigi-sankaku-gatame, basis, toepassing en variant.
Ude-hishigi-hara-gatame, basis, toepassing en variant.
Ude-hishigi-ashi-gatame, basis, toepassing en variant.

De examens

Wat je moet kunnen vinden jullie of in de planning of hierboven in de eindtermen van de VJF. Regelmatige deelname aan de lessen en het bereiken van de leeftijdsgrens geven niet automatisch recht op een examen. De hoofdtrainer en zijn trainers gaan in beraad of de judoka wel of niet voldoet aan de eisen. Hiervoor worden door de trainers vastgestelde criteria gevolgd (ontwikkeling, aandacht bij de lessen etc.). Zich niet presenteren op de dag van het examen geeft niet automatisch recht op een examen op een andere dag. Herexamens worden enkel toegestaan voor de gordels van geel tot oranje (en voor de eerste groep). Vanaf het examen groen moet je de technieken kennen. Er zal altijd een gesprek, binnen de week, met de trainers plaatsvinden om al dan niet de gordel toe te kennen.

Klik op de link om de technische kaart - Fiche te openen

https://www.vjf.be/nl/judoka/vjf-judoka/graden/technische-kaart